කොරෝනා හරස්වීමෙන් ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයන්ගේ ගිවිසුම් ප්‍රමාදයි | දිනමිණ

කොරෝනා හරස්වීමෙන් ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයන්ගේ ගිවිසුම් ප්‍රමාදයි

ලොව පුරා ජන ජීවිතයට මෙන්ම, ක්‍රීඩාවටත් බලපෑම් කරන කොරෝනා වෛරසය ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ වැටුපට ද බලපෑම් එල්ල කරමින් සිටී. වෛරස් තත්ත්වය ⁣හේතුවෙන් ඇතිවී තිබෙන මූල්‍ය අර්බුදකාරිත්වය මත ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් කටයුතු කල් දැමීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මේ ⁣හේතුවෙන් ලබන වසරේ තරග වාරය (2020-21) සඳහා කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් ගත වන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ලබන මස අවසානය දක්වා කල් දැමීමට ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ.

ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් ගත ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ලැයිස්තුව මේ මාසයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව තිබිණි.

නව අදහස දක්වන්න