අපේක්ෂා රෝහලට ආරක්ෂිත ආවරණ පරිත්‍යාගයක් | දිනමිණ

අපේක්ෂා රෝහලට ආරක්ෂිත ආවරණ පරිත්‍යාගයක්

පවතින තත්ත්වය යටතේ ඉතා අවදානම්සහගතව සේවයෙහි නිරතවන මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකයේ කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද පුද්ගල ආරක්ෂිත ආවරණ තොගයක් හොරණ තක්ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 2004 කණ්ඩායමෙහි සාමාජිකයන් පිරිසක් විසින් අපේක්ෂා රෝහල වෙත ප්‍රදානය කිරීම පසුගියදා සිදුවිය.

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ වෛද්‍ය නදීකා අළුත්ගේ මහත්මියගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් සිදුකරන ලද මෙම කටයුත්තේදී එවැනි ආරක්ෂිත ආවරණ 200ක් පමණ පරිත්‍යාග කිරීම සිදුවූ අතර තවත් එවැනිම තොගයක් ඉදිරියේදී පරිත්‍යාග කිරීමට මේ වන විටත් කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතින බව 2004 කණ්ඩායම් සාමාජිකයෝ පැවසූහ.

ඉංගිරිය මධ්‍යම සමූහ ප්‍රියදර්ශනී කහවල

නව අදහස දක්වන්න