කතරගම නිරෝධායනය කළ 11ක් මුදාහරී | දිනමිණ

කතරගම නිරෝධායනය කළ 11ක් මුදාහරී

කතරගම නිරෝධායනයට ලක්ව සිටි 56 දෙනකු අතරින් 11 දෙනකු කිසිදු රෝග ලක්‍ෂණයකට භාජන නොවීම නිසා මුදාහැරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහතුන් ක්‍රියා කරන ලදි.

මේ වන විට කතරගම නිරෝධායනයට ලක් වූ තවත් 45 දෙනකු සිටින බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහතුන් සඳහන් කරන ලදි. නිරෝධායනයට ලක් වූ පිරිස් සඳහා සහතික පත්‍ර ලබාදීමේ අවස්ථාව සඳහා කතරගම ප්‍රාදේශීය මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරී පරිපාලන සමන් දිසානායක, වෛද්‍ය ප්‍රදීප් හර්ෂ, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහතුන් වන කේ. ජී. දිලන්ත බුද්දික, තික්‍ෂණ මදනායක යන මහත්වරු එක්ව සිටියහ.

කතරගම කේ. ඩී. දේවප්‍රිය

නව අදහස දක්වන්න