පානදුර මූලික රෝහලට සිංහ සමාජයෙන් පරිත්‍යාග‍යක් | දිනමිණ

පානදුර මූලික රෝහලට සිංහ සමාජයෙන් පරිත්‍යාග‍යක්

පානදුර මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ පරිහරණයට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් සනීපාරක්ෂක මුහුණු ආවරණ හා විශේෂිත සපත්තු තොගයක් 306 A දිස්ත්‍රික් පානදුර සිංහ සමාජය විසින් පරිත්‍යාග කිරීම පසුගිය 24 වැනි දින සිදුවිය.

පෙර සිංහාධිපති ආචාර්ය උපාලි ජයවර්ධන මහතා විසින් පානදුර මූලික රෝහලේ වෛද්‍ය අධිකාරි විශේෂඥ වෛද්‍ය ඉන්ද්‍රාණි ගොඩකන්ද මහත්මිය වෙත බාර දුන් අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ කළුතර දිස්ත්‍රික් පළමු උප සිංහාධිපතිනි ආචාර්ය අමිතා ජයවර්ධන, සිංහ එලර්ඩ් ස්මිත්, සිංහ කැලුම් උදයංග යන මහත්ම මහත්මීහූ මෙහි වෙති.

පානදුර විශේෂ උපාලි ජයරත්න

නව අදහස දක්වන්න