අයි.ඞී.එච්. රෝහලට අගමැතිගෙන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත කබා 150ක් | දිනමිණ

අයි.ඞී.එච්. රෝහලට අගමැතිගෙන් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත කබා 150ක්

මුල්ලේරියාව මුලික රෝහලේ වෛද්‍යවරුන්ට සහ එම රෝහල් කර්යමණ්ඩලයට අවශ්‍ය කර තිබු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කබා ලබා දීම සඳහා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතින් ඊ‍යේ (31) සිදු ‍කෙරිණි. අගමැතිවරයා‍ගේ සහ කර්ය මණ්ඩලයේ පෞද්ගලික පරිහරණය සඳහා චීනයෙන් ලබා දුන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කබා 150ක් මෙලෙස මුල්ලේරියාව මුලික රෝහල වෙත ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න