සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය මිලියන 242 පනී | දිනමිණ

සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය මිලියන 242 පනී

චමීර ඇල්ලදෙණිය
කොවිඩ් 19 ‍සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂක අරමුදල ‍වෙනු‍‍වෙන් හිටපු ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන් මහතා ජනාධිපති ‍ලේකම් ආචාර්ය පී බී ජයසුන්දර මහතා ‍වෙත පරිත්‍යාග කළ අයුරු

ආයතනිකව හා පෞද්ගලිකව ලැබෙන පරිත්‍යාග සහ සෘජු තැන්පතු සමඟ ‍කොවිඩ් 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 242 ඉක්මවා ‍ගොස් ඇත.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදල මාර්තු මස 23 වැනි දින ස්ථාපනය කෙරිණි.

බැංකුව වෙත කෙරුණු රුපියල් මිලියන 9.5ක සෘජු තැන්පත් කිරීම් සහ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය පරිත්‍යාග කළ රුපියල් ලක්ෂ 05ක් සමඟින් ඊ‍යේ (31) පෙ. ව. 8. 00 වන විට රුපියල් මිලියන 145ක් අරමුදල වෙත බැරවී තිබිණ.

මහජන බැංකුවේ මූල්‍ය කළමනාකරණ ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 10ක්, මහජන බැංකු විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමය රුපියල් මිලියන 03ක්, පීපල්ස් ලීසිං, ලිට්ට්‍රො ගෑස් ලංකා ලිමිටඩ්, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සහ ලංකා බැංකුව රුපියල් මිලියන 05 බැගින් ද ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව රුපියල් මිලියන 08ක් සහ අක්බාර් බ්‍රදසර්ස් ප්‍රයිවෙට් ලිමිටඩ් ආයතනය පරිත්‍යග කළ රුපියල් මිලියන 50 සමඟින් තැන්පතුවේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 242 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබිණ.

ලංකා බැංකුවේ ආයතන ශාඛාවේ අංක 85737373 දරන ‍කොවිඩ්-19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලට දෙස් විදෙස් ඕනෑම අයකුට පරිත්‍යාග හෝ සෘජු තැන්පත් කිරීම් හෝ සිදු කළ හැක. නීත්‍යානුකූල ගිණුම් මගින් අරමුදලට කෙරෙන පරිත්‍යාග මුදල් බදු සහ විදේශ විනිමය රෙගුලාසිවලින් නිදහස් කෙරේ. චෙක්පත් හෝ ටෙලි ග්‍රාෆ් සම්ප්‍රේෂණ මගින් ද මුදල් තැන්පත් කිරීමට පිළිවන.

0112354354 ඔස්සේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පාලන) කේ. බී. එගොඩවෙලේ මහතා ඇමතීමෙන් මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ද හැකි වේ.

නව අදහස දක්වන්න