සරසවි අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය පාසල් විවෘතකර සති දෙකකින් | දිනමිණ

සරසවි අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය පාසල් විවෘතකර සති දෙකකින්

අනුර ප්‍රේමලාල්

2019 හා 2020 අධ්‍යයන වර්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය දැනට පවතින තත්ත්වය සමනය වී නැවත දිවයිනේ සියලු පාසල් විවෘත කර සති දෙකක් යනතුරු දීර්ඝ කරනු ලබන බව උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ, නවෝත්පාදන හා තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

රටෙහි දැනට පවතින තත්ත්වය සළකා බලා 2019 අ. පො. ස. (උසස් පෙළ) විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත 2019 හා 2020 අධ්‍යයන වර්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රධානීන් සහ තමා අතර පැවැති සාකච්ඡාවකදී මේ තීරණයට පැමිණි බව ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න