කොවිඩ් 19 අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 242ක් | දිනමිණ

කොවිඩ් 19 අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 242ක්

කොවිඩ් නයින්ටීන් සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් මිලියන 242ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ ආයතනික හා පෞද්ගලිකව ලැබෙන පරිත්‍යාග සහ සෘජු  තැන්පතු හේතුවෙන් එම අරමුදලේ ශේෂය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභට රාජපක්ෂ විසින් පසුගිය 23 වනදා කොවිඩ් නයින්ටීන් සෞඛ්‍ය  හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදල ස්ථාපනය කරනු ලැබිය.

දෙස් විදෙස් පරිත්යාපගශීලීන් රැසක් ද මේ වන විට මෙම අරමුදලට දායක වී ඇති අතර ලංකා බැංකුවේ අංක 85 73 73 73 යන විශේෂ ගිණුමට ඒ සඳහා මුල්‍ය ප්‍රදානයන් සිදු කළ හැකි බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

 

නව අදහස දක්වන්න