ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමත් සමඟ දඹුල්ල නගරය | දිනමිණ

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමත් සමඟ දඹුල්ල නගරය

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමත් සමඟ දඹුල්ල නගරයේ සෑම මාර්ගයකම වාහනවලින් පිරී ඉතිරී ගොස් වෙළෙඳසල් සියල්ලම මෙන්ම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ද ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් ගොවීන්ගෙන් ජනතාවගෙන් පිරී ඉතිරී ගොස් තිබිණි.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ඉකුත් 25 දින පස්වරුවේ සිට විවෘත කර තැබීමත් සමඟ එළවළු මිලදී ගැනීමට සහ අලෙවි කිරීමට පැමිණි විශාල ජනතාවක් සිටියහ.

දඹුල්ලට ඇතුළුවන සෑම මාර්ගයක්ම දැඩි වාහන තදබදයක් පැවැති බව පොලිසිය කියයි. ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය තුළ ද වාහන තදබදය සහ එළවළු ගැනුම්කරුවන්ගේ වැඩිවීම හේතු එළවළු මිල 300%කින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබිණි.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අතරමැදි වෙළෙඳ කණ්ඩායම් රැසක් ඉතා සූක්ෂම ලෙස ගොවීන්ගේ එළවළු රැගෙන ඒවා වැඩි මිලට අලෙවි කිරීම සිදු කළ බව මිලදී ගැනීම සඳහා පැමිණියේ දුර බැහැර ව්‍යාපාරිකයෝ චෝදනා කරන්නට වූහ.

ඇතැම් ව්‍යාපාරිකයෝ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට රැගෙන එන එළවළු අතරමගදී මිලදී ගැනීමද දැකගැනීමට හැකි විය. ඇතැම් අතරමැදි වෙළෙන්දෝ ගොවීන්ගේ එළවළු ලොරි පිටින් ටැක්ටර් පිටින් ලබාගෙන වැඩි මිල ගණන් යටතේ අලෙවි කිරීම සිදු කළහ.

සීගිරිය විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න