නුවරඑළිය වසන්ත සැණකෙළිය අවලංගුයි | දිනමිණ

නුවරඑළිය වසන්ත සැණකෙළිය අවලංගුයි

වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන නුවරඑළිය වසන්ත සැණකෙළිය වෙනුවට මෙවර කොරෝනා වෛරසයෙන් සුන්දර නුවරඑළිය නගරය හා ජනතාව ආරක්ෂා කරගැනීමට අදාළ කටයුතු කරන බව නුවරඑළිය මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති චන්දන ලාල් කරුණාරත්න මහතා පැවසීය.

1888 වර්ෂයේ පමණ සිට උද්‍යාන ප්‍රදර්ශනයකින් ආරම්භ කෙරුණු මෙම වසන්ත සැණකෙළිය වඩාත් විධිමත්ව 1988 වර්ෂයේ සිට පසුගිය වසර තෙක් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වූ බවත්, රටේ පවතින වර්තමාන අයහපත් තත්ත්වය යහපත් අතට පතවූ පසු නැවත මෙම සැණකෙළිය පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කරන බවත්, නගරාධිපතිවරයා කීවේය.

සෑම වර්ෂයකම වසන්ත උද්‍යාන සැණකෙළිය අප්‍රේල් මස (01) වැනි දින නුවරඑළිය නගර මාධ්‍යයේ දී පාසල් තූර්යවාදක කණ්ඩායම් සංදර්ශනයකින් ආරම්භ වී අප්‍රේල් (25) දක්වා පැවැතිය ද මෙවර එය නොපවැත්වනු ඇත.

මස්කෙළිය සමූහ ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක

නව අදහස දක්වන්න