ස්වෛරී බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කරන්නන්ගේ උපරිම විශ්වාසය සහතික කරන්න | දිනමිණ

ස්වෛරී බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කරන්නන්ගේ උපරිම විශ්වාසය සහතික කරන්න

ජනපතිගෙන් මහ බැංකු ප්‍රධානීන්ට උපදෙස්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කරන්නන් තුළ උපරිම විශ්වාසය සහතික කිරීමට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මහ බැංකු ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් දුන්නේ ය.

කොවිඩ් 19 ව්‍යප්තිය සමඟ නිර්මාණය වී ඇති සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන් සමාලෝචනය කරනු පිණිස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධානීන් ඊයේ (01) හමු වූ අවස්ථවේ දී මේ උපදෙස් ලබා දුන්නේය.

මහ බැංකු අධිපති, නියෝජ්‍ය අධිපතිවරු තිදෙනා, බැංකු අධීක්ෂණය භාර සහකාර අධිපති සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ මේ සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියහ.

කොවිඩ් 19 ව්‍යප්තිය හමුවේ මුදල් සැපයුම පවත්වා ගැනීම සහ මූල්‍ය පහසුකම් සම්පාදනය පිළිබඳ මෙහෙයුම් කළමනාකරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගෙන ඇති පියවර එහිදී විමර්ශනය කරනු ලැබීය.

විදේශ විනිමය අය වැය සහ බාහිර සංචිත කළමනාකරණයට අදාළ විෂයයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කරන්නන් තුළ උපරිම විශ්වාසය සහතික කිරීමට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නැයි බැංකු නිලධාරීන්ට කියා සිටියේය.

සියලු බැංකු විවෘතව තබන ලෙස මහ බැංකුවට දැනුම් දුන් ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා කොවිඩ් 19 උවදුරට පසු කාලය සඳහා ආර්ථික උපායමාර්ග සම්පාදනය කරන ලෙස ද උපදෙස් දුන්නේය.

මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා ද මේ සාකච්ඡාවට සහභාගි විය.

ධනුෂ්ක ගොඩකුඹුර සහ චමීර ඇල්ලදෙණිය

නව අදහස දක්වන්න