ගුවන් සේවක කාර්ය මණ්ඩලයට වැටුප් රහිත නිවාඩු | දිනමිණ

ගුවන් සේවක කාර්ය මණ්ඩලයට වැටුප් රහිත නිවාඩු

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සිය කාර්යමණ්ඩලයට අනිවාර්ය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබාදීම සහ වැටුප් කප්පාදු පනවමින් පිරිවැය අවම කරගැනීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

එම සමාගම සඳහන් කළේ, කොරෝනා වෛරසය මර්දනය කිරීම සඳහා රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙල යටතේ ගුවන් සේවා කර්මාන්තය බරපතල අර්බුදයකට මුහුණදී සිටීම මීට හේතුව බවයි.

මේ යටතේ සේවකයින් සඳහා සියයට 2.5 සිට සියයට 25 දක්වා මාස 3 ක කාලයක් සඳහා අනිවාර්ය වැටුප් කප්පාදුවක් සිදු කිරීමටයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ බලධාරීන් තීරණය කර ඇත්තේ.

එමෙන්ම මේ වසරේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත සියලුම වැටුප් වර්ධක තාවකාලිකව නවතා ඇත.

නව අදහස දක්වන්න