විශ්‍රාම වැටුප බැංකුවෙන් ලබාගැනීමට හමුදා සහාය | දිනමිණ


 

විශ්‍රාම වැටුප බැංකුවෙන් ලබාගැනීමට හමුදා සහාය

විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා මේ මස වැටුප ඊයේ(02)ලබාදීමට රජය පියවර ගනු ලැබීය. ඒ අනුව රටෙහි පවතින තත්ත්වය හේතුකොටගෙන විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයන්හට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළක් අනුගමනය කරමින් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සහාය ඇතිව ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දෙමින් බැංකු වෙත රැගෙන ඒම සිදුකරන අයුරුයි මේ.

අමිල ප්‍රභාත් වනසිංහ අනුරාධපුර අතිරේක

නව අදහස දක්වන්න