අකුරැස්ස පොලිසියෙන් ගමට සහනයක් | දිනමිණ


 

අකුරැස්ස පොලිසියෙන් ගමට සහනයක්

අකුරැස්ස පොලිස් බලප්‍රදේශයේ ඉතා දිළිඳු පවුල්වලට සහනයක් ලබාදීමේ අරමුණින් එම පවුල්වලට වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රදානය කිරීමට අකුරැස්ස පොලිස් ස්ථානය පියවර ගැණින.

අකුරැස්ස සහකාර පොලිස් අධිකාරී චන්ද්‍රසිරි මහතාගේ සහ අකුරැස්ස පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ප්‍රේමලාල් සිල්වා මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව මෙම වැඩසටහන සැලසුම් කෙරිණ. අකුරැස්ස පොලිස් ස්ථානයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ සහ වෙනත් පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ දායකත්වයෙන් මෙම සද්කාර්ය සිදුකෙරිණ.

විජිත සල්ගාදු අකුරැස්ස මධ්‍යම විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න