ලංකාව ඇතුළු රටවල් 25 කට ලෝක බැංකුවෙන් ආධාර | දිනමිණ


 

ලංකාව ඇතුළු රටවල් 25 කට ලෝක බැංකුවෙන් ආධාර

කොරෝනා වෛරසය හමුවේ පීඩාවට පත්ව සිටින රටවල් සඳහා හදිසි ආධාර ලබා දීමට ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය සිය අනුමැතිය ඊයේ (02) ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව පළමු ව්‍යාපෘතිය යටතේ රටවල් 25ක් සඳහා අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.9ක් යෙදවීමට තීරණය කර ඇත.

එම ආධාර යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 128.6 ක් ලබා දීමට ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සිය අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවට අමතරව ඉන්දියාවට අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1ක්, පාකිස්ථානයට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක් සහ ඇෆ්ගනිස්ථානයට ඩොලර් මිලියන 100ක් ලබා දීමට ලෝක බැංකුවේ විධායක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව ඇත.

මෙම ආධාර මුදල් මගින් කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය රසායනාගාර පරීක්ෂණ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරිම, වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වැඩි දියුණු කිරිම, වෛද්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම, රෝහල් වාට්ටු ඉදිකිරිම්, වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම, සනීපාරක්ෂාව සහ සමාජ දුරස්ථභාවය පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම වැනි කටයුතු සඳහා යෙදවීමට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

ලෝක බැංකුව විසින් ආධාර ලබාදීමට අනුමැතිය හිමිවූ රටවල් පහතින් දැක්වේ.

 

නව අදහස දක්වන්න