ඇඳිරි නීතිය ඉවත් වුවත් කතරගම ජනයාට මුදල් නොමැතිව කඩ පාලුවට | දිනමිණ


 

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් වුවත් කතරගම ජනයාට මුදල් නොමැතිව කඩ පාලුවට

රටේ පවතින කොරෝනා තර්ජනය මුල් කර ගෙන කතරගම පුදබිම් වෙත පැමිණෙන බැතිමතුගේ පැමිණිම මුළුමනින්ම නැවතීම මත කතරගම ජනයාද දැඩි ආර්ථික පීඩාවකට පත්ව තිබේ.

අද (01) වැනි දින ඇඳිරි නීතිය උදැසන 06 ඉවත් වුවද කතරගම නගරයේ කඩ සාප්පු විවෘත කළ ද ජනයාගෙත් තොරව පැවතිය.

කතරගමින් බැහැර වු ප්‍රදේශ තුළ කඩ සාප්පු වෙත ජනයා ගොස් අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල දී ගනු ලැබුවත් කතරගම ජනයා සුසුම් හෙළමින් තමන්ට අතශවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිල දී ගැනීමට නොහැකිව පසුවිය.

කතරගම සංචාරක කේ.ඩී. දේවප්‍රිය

නව අදහස දක්වන්න