මගේ නිල නිවේදන හා ප්‍රකාශ පළ කරන්නේ ජනපති වෙබ් පිටු හා සමාජ මාධ්‍යයෙන් පමණයි | දිනමිණ


 

මගේ නිල නිවේදන හා ප්‍රකාශ පළ කරන්නේ ජනපති වෙබ් පිටු හා සමාජ මාධ්‍යයෙන් පමණයි

නුවන් කොඩිකාර

ජනපතිගෙන් ප්‍රකාශයක්

මේ දිනවල රටේ පවත්නා හදිසි තත්ත්වය හමුවේ විවිධ වෙබ් පිටු සහ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ තමන්ගේ ප්‍රකාශ ලෙස සකස් කරන ලද පණිවිඩ හුවමාරු වෙමින් පවතින බවට නිරීක්ෂණය වී ඇතැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මේ හේතුවෙන් විවිධ සාවද්‍ය ප්‍රකාශ ජනගත වීමට ඉඩ ඇති බව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කරන අතර තමන් විසින් සිදු කරනු ලබන නිවේදන හෝ ප්‍රකාශ සිය නිල වෙබ් පිටු සහ සමාජ මාධ්‍ය හරහා පමණක් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න