ගෙවතු වගා දස ලක්ෂයේ වැඩපිළිවෙළ 09 වැනිදා ජාතික මට්ටමින් අරඹයි | දිනමිණ


 

ගෙවතු වගා දස ලක්ෂයේ වැඩපිළිවෙළ 09 වැනිදා ජාතික මට්ටමින් අරඹයි

ජයසිරි මුණසිංහ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් පරිදිම ගෙවතු වගා දස ලක්ෂයක් ආරම්භ කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ මෙම මස 09 වැනිදා ජාතික මට්ටමින් ආරම්භ කෙරේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම, සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක්ම සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සෑම ඒකකයකටම අයත් බල ප්‍රදේශවල ගෙවතු වගාව ආරම්භ කිරීම සඳහා දැනටමත් කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත. ඒ අනුව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත්වීම මත සෑම ප්‍රාදේශීය ගොවිජන මධ්‍යස්ථානයක් හරහා ගම් මට්ටමට ගෙවතු වගාවට අවශ්‍ය බීජ මේ දිනවල බෙදාහරිමින් සිටියි.

වරකාපොළ අඹේපුස්ස ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය මඟින් දැනටමත් තම කලාපයේ ගම්වල ජනතාව වෙත අවශ්‍ය බීජ ලබා දීම ආරම්භ කරනු ලැබ ඇතැයි කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන සහකාර කමනි සමරදිවාකර මහත්මිය ප්‍රකාශ කළාය. වරකාපොළ ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදීශිය නිලධාරී අජිත් මැද්දේගොඩ මහතාගේ විශේෂ උපදෙස් මත කලාපයේම ගෙවතු වගාව ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇති අතර විශේෂයෙන් ඇත්නාවල ඇත්මිණිමුතු සහ රාජසිංහ ගොවි සංවිධානවල මෙහෙයවීමෙන් පුරන් කුඹුරු යළි අස්වැද්දීමට කටයුතු කරන බවද සමරදිවාකර මහත්මිය කියා සිටියාය.

 

නව අදහස දක්වන්න