නාවික හමුදාවෙන් නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ කොරෝනා පිරික්සුම් මධ්‍යස්ථානයක් | දිනමිණ


 

නාවික හමුදාවෙන් නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ කොරෝනා පිරික්සුම් මධ්‍යස්ථානයක්

රක්ෂණ ශ්‍රියන්ත

කොරෝනා ආසාදිතයැයි සැක කරන පුද්ගලයන්ගේ පරීක්‍ෂණ කටයුතු සඳහා නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල සංවර්ධනය කිරීම නාවික හමුදාව විසින් සිදු කෙරේ.

නාවික හමුදාව විසින් පෙරේදා ( 02) නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලෙහි කොරෝනා ආසාදිතයැයි සැක කරන පුද්ගලයන්ගේ ඛේටය හා රුධිර සාම්පල පරීක්‍ෂා කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීම සඳහා ස්ථානයක් සකස් කිරීම සහ රෝහලේ වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට සැක කෙරෙන ගැබිනි මව්වරුන් සිටින ඒකකයේ කැමරා පද්ධතියක් (CCTV System) සවි කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය බටහිර නාවික විධානයට අනුයුක්ත සිවිල් ඉංජිනේරු සහ විදුලි කාර්මික නාවිකයන් පිරිසක් විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

 

නව අදහස දක්වන්න