චීනයේ ශෙන්ෂෙන් හි බලු මස්-බළල් මස් අලෙවිය සහ පරිභෝජනය තහනම් | දිනමිණ


 

චීනයේ ශෙන්ෂෙන් හි බලු මස්-බළල් මස් අලෙවිය සහ පරිභෝජනය තහනම්

චීන නගරයක් වන ශෙන්ෂෙන් හි බලු මස් සහ බළල් මස් අලෙවිය සහ පරිභෝජනය තහනම් කර ඇත. චීනයේ මේ තහනම පැනවූ පළමු නගරය එයයි. දඩ මස් පරිභෝජනය කොරෝනා වෛරසයට සම්බන්ධයක් ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වීම නිසා ඒවා තහනම් කර ඇත. ඉන්පසු බලධාරීන් තවත් පියවරක් ඉදිරියට යමින් බලු මස් සහ බළල් මස් තහනම ගෙන තිබේ.

නව නීතිය මැයි 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. වර්ෂයකට ආසියාව පුරා බල්ලන් මිලියන 30ක් මස් සඳහා ඝාතනය කරන බව සත්ත්ව අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින එච්එස්අයි නම් සංවිධානයක් කියා සිටියි. නගර බලධාරීන්ගේ නව තීණ්දුව ගැන එම සංවිධානය ප්‍රශංසා කර ඇත. කෙසේ වෙතත් බලු මාංශ පරිභෝජනය චීනයේ පොදු සිරිතක් නොවන බවත් බොහෝ චීන ජාතිකයින් එයට උනන්දුවක් නොදක්වන බවත් දැනගන්නට ඇත.

නව අදහස දක්වන්න