310ක් නිරෝධායනය අවසන්වී නිවෙස්වලට | දිනමිණ

310ක් නිරෝධායනය අවසන්වී නිවෙස්වලට

වවුනියාවේ පම්පමඩුව යුද හමුදා කඳවුරේ සහ වෙල්ලාන්කුලම ගුවන් හමුදා කඳවුරේ කොරෝනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටි 310 දෙනකු මේ වන විට ඉතා සාර්ථක ලෙස නිරෝධායනය වී නිවෙස් බලා ගොස් තිබේ.

මෙසේ පිටව ගියේ ගුවන් හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනයට ලක්ව සිටි 206 දෙනකු හා යුද හමුදා කඳවුරේ නිරෝධායනය වූ 104 දෙනෙකි. මේ පිරිස නිරෝධායනයට ලක් වූ බව සනාථ කෙරෙන සහතික ඔවුන්ට පිරිනමා විශේෂ බස් රථ මඟින් ඔවුන්ව අදාළ ප්‍රදේශ වෙත රැගෙන යන ලදි.

උතුරු පළාත් විශේෂ රසුල දිල්හාර ගමගේ

නව අදහස දක්වන්න