"සෞභාග්‍ය වගා ව්‍යාපෘතියේ" ආරම්භය රිදියගමදී | දිනමිණ


 

"සෞභාග්‍ය වගා ව්‍යාපෘතියේ" ආරම්භය රිදියගමදී

රට තුළ ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි ආහාර අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස රජය මඟින් දියත්කරනු ලබන සෞභාග්‍ය වගා ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භය ජාතික පශු සම්පත් මණ්ඩලයේ අම්බලන්තොට රිදියගම ගොවිපොළේදී පෙරේදා (04) සිදුකරනු ලැබීය. මෙහිදී ආරම්භය සටහන් කරමින් අම්බලන්තොට රිදියගම ගොවිපොළේ අක්කර 60ක බඩඉරිඟු සහ අනෙකුත් කෘෂිකාර්මික බෝග වගා කිරීම ආරම්භ කෙරිණි.

රට තුළ සෞභාග්‍ය වගා ව්‍යාපෘති හැටදහසක වගා කටයුතු සිදුකිරීමට නියමිත අතර ජාතික පශු සම්පත් මණ්ඩලයේ ගොවිපොළවල පමණක් අක්කර 250ක එම වගා කටයුතු ආරම්භ කිරීම සිදුකෙරෙන බවයි එහි සභාපති මහාචාර්ය මංජුල මාගමගේ මහතා කියා සිටියේ.

රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි අම්බලන්තොට සමූහ

නව අදහස දක්වන්න