සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මිලියන 25ක් | දිනමිණ


 

සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මිලියන 25ක්

පවතින ව්‍යවසනකාරී තත්ත්වය හමුවේ රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙළට සහාය දක්වමින් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් රුපියල් මිලියන 25ක මුදලක් කොවිඩ් 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලට යොමු කිරීම සඳහා අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පිරිනමනු ලැබීය.

කොළඹ 07, විජේරාමයේ පිහිටි අගමැති නිල නිවසේ දී ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති ලලිත් පියුම් පෙරේරා මහතා සහ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ කැලුම් පියංකර මහතා විසින් මේ පරිත්‍යාගය කරනු ලැබූ අයුරු.

නව අදහස දක්වන්න