අමෙරිකානු ඩොලරය රුපියල් 200 මට්ටමට ලගාවෙයි | දිනමිණ


 

අමෙරිකානු ඩොලරය රුපියල් 200 මට්ටමට ලගාවෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව අද(06) දින ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 193.35 ක් හා විකුණුම් මිල රු. 199.40ක් ලෙසින් සටහන් විය.

මේ අතර අද දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ නිරූපිත එතැන් විනිමය අනුපාතිකය රු. 194.80 ක් ලෙසින් සටහන් විය.

නව අදහස දක්වන්න