ලිබියාවේ සටන් නතර කරන්න එජා සහාය ලබන නියෝජිතයෝ | දිනමිණ


 

ලිබියාවේ සටන් නතර කරන්න එජා සහාය ලබන නියෝජිතයෝ

ලිබියාවේ පවතින සටන් නතර කරන ලෙස එරට සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ සහාය ලබන නියෝජිතයින් සියලු පාර්ශ්වවලින් ඉල්ලා සිටියි. ලිබියාවේ ජාතික හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී ඛාලිෆ් හෆ්තාර් ලිබියාවේ අගනගරය වන ට්‍රිපොලි ඇල්ලීමට යුද්ධය ආරම්භ කර වසරක් පිරී ඇති බැව් එම සංවිධානය පවසයි. මේ නිරර්ථක යුද්ධය නිසා සාමයට ළැදි ලිබියානුවන්ගේ කැමැත්තට විරුද්ධ දෙයක් සිදු වන බවත් එබැවින් යුද්ධය වහාම නතර විය යුතු බවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතනය පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න