පෝට්සිටි වෙතින් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල යෙදෙන්නන්ගේ සුරක්‍ෂිතතාවට පරිත්‍යාග | දිනමිණ


 

පෝට්සිටි වෙතින් අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල යෙදෙන්නන්ගේ සුරක්‍ෂිතතාවට පරිත්‍යාග

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ මධ්‍යයේ වුවද මුළු රටටම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර දුව්‍ය බෙදාහැරීමේ නිරත කොළඹ මැනිං තොග වෙළෙදපලේ දෛනික කටයුතුවල යෙදෙන්නන්ගේ සුරක්‍ෂිතතාවය වෙුනවෙන් මුඛ හා අත් ආවරණ තොගයක් පරිත්‍යාග කිරීමට කොළඹ වරාය නගර (පෝට්සිටි) ව්‍යාපෘතිය පසුගියදා කටයුතු කළේය.
 
ඒ සමගම මැනිං වෙළෙඳපලේ දෛනික කටයුතු අධීක්‍ෂණයට ලක් කරන පොලිස් නිලධාරීන්ගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස ද විශේෂ මුඛ හා අත් ආවරණ තොගයක් පරිත්‍යාග කිරීම කටයුතු කර තිබුනි.  
 
මීට අමතරව තවත් මුඛ හා අත් ආවරණ ද ඇතුපත්ව විශේෂ පෞද්ගලික අරක්‍ෂක උපාංග විශාල තොගයක් ඉදිරි සතියේ දී රෝහල් සහ අනෙකුත් අත්‍යවශය සේවා රාජකාරීවල නිරතවන තැනැත්තන් වෙත ලබා දීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට සහ වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය වෙත පරිත්‍යාග කිරීමට ද කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය කටයුතු යොදා ඇත. 

නව අදහස දක්වන්න