අගමැතිගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් | දිනමිණ


 

අගමැතිගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්

රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් අද(07) දින විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට නියමිතය.
 
එය අද ප.ව. 07.45ට සියලු මෙරට විද්‍යුත් නාලිකා ඔස්සේ විකාශය කිරීමට නියමිතය.

නව අදහස දක්වන්න