බොල්ගොඩ ගඟේ 'මන්නයා' හිටිහැටියේ මියගිහින් | දිනමිණ


 

බොල්ගොඩ ගඟේ 'මන්නයා' හිටිහැටියේ මියගිහින්

බණ්ඩාරගම, කිම්මන්තුඩාව ප්‍රදේශයේ බොල්ගොඩ ජලාශයේ 'මන්නයා' නම් මත්ස්‍ය විශේෂය පමණක් හිටිහැටියේ මිය යෑමකට ලක්ව ඇත. අඩියකට වඩා දිගින් යුත් විශාල ප්‍රමාණයේ මෙම මත්ස්‍යයන් කිම්මන්තුඩාව පාලම ආසන්නයේ සිට දෙපසට ගලාබස්නා බොල්ගොඩ ජලාශයේ තැන තැන මැරී සිටින අතර මියගිය මත්ස්‍යයන් සියල්ලන්ගේම ශරීරයේ තැනින් තැන කළු පාට ලප ආකාරයෙන් දක්නට තිබේ.

ජලාශයේ සිටින මත්ස්‍යයන් අතරින් මෙම විශේෂය පමණක් මියයෑම සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් සොයාබලන බවත් මියගිය මත්ස්‍යයන් කිහිප දෙනෙක් සහ ජල සාම්පල රජයේ රස පරීක්ෂක වෙත යැවීමට කටයුතු කරන බවත් බණ්ඩාරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය පවසයි.

ඉංගිරිය මධ්‍යම සමූහ ප්‍රියදර්ශනී කහවල

නව අදහස දක්වන්න