ගැමි සුවඳ මිතුරු පදනමින් මුඛ ආවරණ 18,000ක් | දිනමිණ


 

ගැමි සුවඳ මිතුරු පදනමින් මුඛ ආවරණ 18,000ක්

අහංගම මිදිගම ගැමි සුවඳ මිතුරු පදනම මඟින් රෝහල්වලට සහ පොලිස් ස්ථානවලට මුඛ ආවරණ 18,000ක් නොමිලේ ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත. වැලිගම ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරි කාර්යාලයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම මුඛ ආවරණ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අතර එහි පළමු මුඛ ආවරණ තොගය වැලිගම රෝහලට පරිත්‍යාග කරන ලදි.

ෆර්හාන් නිසාම්දින්

නව අදහස දක්වන්න