නෙස්ලේ වෙතින් කොවිඩ්-19 සටනට මිලියන 50ක් | දිනමිණ

නෙස්ලේ වෙතින් කොවිඩ්-19 සටනට මිලියන 50ක්

කොවිඩ්-19 වසංගතයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පීඩාවට පත්ව ආධාර අවැසි පවුල්වලට සහ වසංගතයට එරෙහිව ඉදිරිපෙළ හිඳිමින් සටන් කරන සේවකයන්ට ද නෙස්ලේ වෙතින් රු. මිලියන 50ක ආධාර ලබාදී තිබේ. සහන සැලසීමේ දෙවැනි අදියරේදී, තම වැටුපෙන් කොටසක්, අවශ්‍යතා ඇති අයට උපකාර කරනු පිණිස, ස්වේච්ඡාවෙන් පිරිනැමීමට සූදානමින් සිටින තම සේවකයන් සමඟ ද නෙස්ලේ ඉදිරි පියවරක් තැබීමට අදහස් කරයි.

‘ අපි ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පසුගිය වසර 114 පුරා යහපත් කාලවලදී මෙන්ම අයහපත් කාලවලදී ද රැඳී සිට ඇති අතර, අපගේ සේවකයන්, පාරිභෝගිකයන්, ගොවීන්, ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන් සහ ප්‍රජාවගේ සුබ සාධනය පිළිබඳ අපි ගැඹුරින් සැළකිලිමත්ව කටයුතු කර තිබෙනවා. අද, අපි ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව, ධෛර්යය සහ හෘදයාංගමභාවය සමඟ මේ වසංගතයට එරෙහිව සටන් කිරීමේදී අපට කළ හැකි උපරිමය සිදුකරමින් ඔවුන් සමඟ දිගටම රැඳී සිටිනවා.‘ නෙස්ලේ ලංකා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ෆැබ්රිස් කැවලින් මහතා පැවැසීය.

නව අදහස දක්වන්න