ආරුමගම් තොණ්ඩමන් දිවිසැරියට සමු දෙයි | දිනමිණ


 

ආරුමගම් තොණ්ඩමන් දිවිසැරියට සමු දෙයි

ප්‍රජා සවිබලගැන්වීම් සහ වතු යටිතළ පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් නායක ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත.

රෝහල් ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කලේ අමාත්‍යවරයා රෝහල් ගත කිරීමේදී ජිවිතක්ෂයට පත්ව සිටි බවයි.

මිය යනවිට 56 වන වියේ පසුවිය

නව අදහස දක්වන්න