ආරුමගම් තොණ්ඩමන් දිවිසැරියට සමු දෙයි - UPDATE | දිනමිණ


 

ආරුමගම් තොණ්ඩමන් දිවිසැරියට සමු දෙයි - UPDATE

ප්‍රජා සවිබලගැන්වීම් සහ වතු යටිතළ පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ලංකා කම්කරු කොංග්‍රස් නායක ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත. රෝහල් ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කලේ අමාත්‍යවරයා රෝහල් ගත කිරීමේදී ජිවිතක්ෂයට පත්ව සිටි බවයි. මිය යනවිට 56 වන වියේ පසුවිය.

 


ඇමැති තොණ්ඩමන් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ නායක ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ඇමැති ආරුමුගන් තොන්ඩමන් මහතා ඊයේ (26) අභාවප්‍රාප්ත විය.

අමාත්‍යවරයා නිවසේදී ඇඳ වැටීම හේතුවෙන් ඔහුව රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව අභාවප්‍රාප්ත විය.

අමාත්‍යවරයා රෝහල් ගත කිරීමේදී ජිවිතක්ෂයට පත්ව සිටිය බව ද රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේය.

1964 වර්ෂයේ මැයි මස 29 වැනිදා උපන් අමාත්‍යවරයා මියයන විට 56 හැවිරිදි වියේ පසුවිය.

නව අදහස දක්වන්න