එංගලන්තයේ සංචාරය කිරීමට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම එකඟ වෙයි | දිනමිණ


 

එංගලන්තයේ සංචාරය කිරීමට බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම එකඟ වෙයි

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම ජූලි මාසයේදී එංගලන්තයට එරෙහිව ටෙස්ට් තරග තුනකට ක්‍රීඩා කිරීමට “ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්” එකඟ වී තිබේ.
 
බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම ජුනි 8 වනදා ඇන්ටිගුවා සිට එංගලන්තය බලා පිටත්ව යාමට නියමිතය.
 
පිටත්ව යාමට පෙර ක්‍රීඩකයින් කොරෝනා වයිරස පරීක්‍ෂාවන් කරනු ලබන අතර ටෙස්ට් පිටියේදී ක්‍රීඩකයින්, භූමි කාර්ය මණ්ඩලය සහ නිලධාරීන් ද පරීක්‍ෂා කරනු ඇත.
 

නව අදහස දක්වන්න