ඇඳිරි නීතිය හෙට සිට බලපැවැත්වෙන ආකාරය | දිනමිණ


 

ඇඳිරි නීතිය හෙට සිට බලපැවැත්වෙන ආකාරය

අද (31) මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.
 
ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ එම ඇඳිරි නීතිය හෙට අලුයම 04.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක බවයි.
 
හෙට සිට ජුනි  03 වන බදාදා දක්වා ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙන්නේ රාත්‍රි 10.00 සිට අලුයම 04.00 තෙක් පමණක් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.
 
ජුනි 04 සහ ජුනි 05 යන දෙදින දිවයිනටම ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙයි.
 
ජුනි 06 වන සෙනසුරාදා සිට යලි දැනුම් දෙනතුරු ඇඳිරි නිතිය බලපැවැත්වෙන්නේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 10.00 සිට අළුයම 04.00 දක්වා පමණයි.
 
 

නව අදහස දක්වන්න