අභාවයඅ | දිනමිණ


 

අභාවයඅ

තොම්සන් ආරියපාල වැන්දබෝනා මහතා - අසෝකා නන්දනී වැන්දබෝනා මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ නිෂානි වැන්දබෝනා මහත්මියගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ මනිෂ්ක කරුණානන්ද මහතාගේ ආදරණීය සීයා වූද,​ තොම්සන් ආරියපාල වැන්දබෝනා මහතා පසුගිය 26 වන දින අභාවප්‍රාප්ත වූ හෙයින් 27 වන දින අවසන් කටයුතු සිදු කිරීම ඒ මහතාගේ අවසන් කැමැත්ත අනුව පැය 24ක කාලයක් ඇතුළත නිමා කරන ලදී. මෙයට ශෝකයට පත් පවුලේ සැම.
026933

මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා - සබරගමුව, දකුණ සහ ඌව හිටපු පළාත් ආණ්ඩුකාර සහ ජනාධිපති නීතිඥ. බදුල්ල, බණ්ඩාරනායක මාවත, අංක 30 දරණ නිවසේ පදිංචි විශ්‍රාමික ගුරු දයා පෙරේරා ගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූ ද, හිටපු අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා හා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි කිෂෝලි පෙරේරාගේ ආදරණීය පියාණන් වූ ද, කනකා අබේගුණවර්ධන හා අජිත කුළවර්ධන ගේ ආදරණීය මාමණ්ඩිය වූ ද, ජනෙත්රි කුළවර්ධන හා අකිල ගේ සීයා වූ ද සබරගමුව, දකුණ සහ ඌව හිටපු පළාත් ආණ්ඩුකාර සහ ජනාධිපති නීතිඥ මාර්ෂල් පෙරේරා මහතා අභාවප්‍රාප්ත විය. දේහය බොරැල්ල ජයරත්න මල්ශාලාවේ (The Respect) 2020 මැයි මස 31 වැනි දින හා ජූනි මස 01 වැනි දින දහවල් 12.00 දක්වා තැන්පත් කර ඇත. අනතුරුව ජුනි මස 03 වැනි දින දක්වා ඉහත ලිපිනයේ දේහය තැන්පත් කර ඇති අතර අවසන් කටයුතු එදින පස්වරු 4.00 ට බදුල්ල පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ. මෙයට ශෝකයට පත් බිරිඳ සහ දූ දරු පිරිස.
DO01062020001

 

නව අදහස දක්වන්න