කෞතුකාගාරයට යන දුර්ලභ කළු කොටියා | දිනමිණ

කෞතුකාගාරයට යන දුර්ලභ කළු කොටියා

උපාලි කරුණාරත්න

නල්ලතන්නිය, ලක්ෂපාන වතුයායේ දී මද්දකට හසු වී තුවාල ලබා උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවණේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිය දී මිය ගිය දුර්ලභ ගණයේ කළු කොටියා චර්ම ශිල්පී ක්‍රමවේද අනුව පුරවා සකස් කර ජනතාවට දැක බලා ගැනීම සඳහා කොළඹ ජාතික ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතය.

ඒ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් බුද්ධ ශාසන, සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර මහතා ප්‍රකාශ කළේ මිය ගිය දුර්ලභ ගණයේ කළු කොටියා කෞතුකාගාරයට ලබා ගැනීමට වනජීවී අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කළ බවයි. ඒ අනුව මිය ගිය කළු කොටියා කෞතුකාගාරයට ලබා දීමට ක්‍රියා කරන බව වනජීවී අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවැසීය.

මිය ගිය දුර්ලභ ගණයේ සතුන් පිළිබඳ කඩිනමින් මහජනතාව විසින් තොරතුරු දැන්වුවහොත් ඔවුන් සංරක්ෂණය කළ හැකි බව ද තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර මහතා පැවැසීය.

නව අදහස දක්වන්න