අමෙරිකාවෙන් ඩොලර් මිලියන ගණනක ආධාරයක් | දිනමිණ

අමෙරිකාවෙන් ඩොලර් මිලියන ගණනක ආධාරයක්

 ආර්ථික සංවර්ධනය හරහා දුප්පත්කම තුරන් කිරීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ප්‍රධාන ඇමරිකානු නියෝජිතායතනයක් වන මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් (MCC) ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා ආධාර ලබාදීමේ වැඩසටහනක් දියත් කර ඇත.

“2025 දැක්ම” ට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වන මෙම ව්‍යාපෘතිය රටේ ආර්ථිකය සංවර්ධනය සඳහා මූලික අඩිතාලමක් ලෙස හඳුන්වයි. MCC ආයතනය විසින් තම ආධාර වැඩසටහන සඳහා රටවල් තෝරා ගැනීම ඉතාමත් තරගකාරී වන නමුත් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ව්‍යාපෘති යෝජනාව පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කිරීමෙන් අනතුරුව තවදුරටත් යෝජිත ව්‍යාපෘති සම්බන්ධව ඉදිරියටත් කටයුතු කිරීමට එම ආයතනය අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

වසර 2004දී ශ්‍රී ලංකාව මෙම MCC ආධාර වැඩසටහන සඳහා තෝර‍ාගෙන තිබූ නමුත් ඉන් පසුව උද්ගත වූ තත්ත්වයන් හේතුකොටගෙන ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලැබුණා වූ ඒ අනභිභවනීය අවස්ථාව අහිමි විය. වසර 2015දී බලයට පත් වූ නව රජයේ ප්‍රතිපත්ති සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් පසුව නැවතත් එම අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණි. 2016 දෙසැම්බර් මස MCC ආයතනයේ ආධාර වැඩසටහනේ නිර්ණායකයන් ලෙස සලකන යහපාලනය, ආර්ථික නිදහස සහ පුරවැසියන්ගේ ආයෝජන ආදිය සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව ආධාර වැඩසටහන සඳහා තෝරාගන්නා ලද අතර ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සඳහා 2017දී අගමැති කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය යටතේ අදාළ ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ විශේෂඥ කණ්ඩායමකින් සැදුම්ලත් විශේෂ ව්‍යාපෘති කාර්යාලයක් ද ස්ථාපිත කරන ලදී.

එම කණ්ඩායම විසින් MCC ආයතනයේ විශේෂඥවරුන් සමඟ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය හා ඉඩම් ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව අදාළ ආයතන හා එකතුව කරන ලද අධ්‍යයනයන්ගෙන් අනතුරුව ආර්ථික සංවර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා විශ්ලේෂණාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම වාර්තාව සඳහා විවිධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික, සිවිල් සමාජීය ආයතන රාශියක් සමඟ සාකච්ඡා සිදුකළ අතර එමගින් ආර්ථික බලපෑම, වසර පහක් තුළ නිම කිරීමට ඇති හැකියාව, ව්‍යාපෘතියේ තිරසාරභාවය හා ඉලක්ක ප්‍රතිලාභ ලබන්නන්ගේ ස්වභාවය ආදී විවිධ වූ සාධක පිළිබඳව විශ්ලේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක් සිදු කරන ලදී.

ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය සබැඳි මෙම යෝජිත ව්‍යාපෘතිය කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ. මින් පළමුවැන්න නාගරික ප්‍රදේශවල පවතින අධික වාහන තදබදය අවම කිරීම අරමුණු කරගන්නා අතර බස්නාහිර පළාතේ අඩු පහසුකම් ඇති ප්‍රදේශ, වෙළෙඳපොළ සහ වරාය ආවරණය වන පරිදි ප්‍රවාහන ජාලය දියුණු කිරීම අරමුණු කොට ගෙන ඇත. මේ යටතේ බස් නව්‍යකරණ වැඩසටහන සහ කොළඹ නාගරික සීමාව තුළ අධික තදබදයක් සහිත මාර්ගවල වාහන තදබදය අවමකර ප්‍රවාහනය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

මෙහි දෙවැනි අදියර යටතේ පහසුකම් අඩු ප්‍රදේශවල ජාතික මාර්ග පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමට සහ දේශීය හා විදේශීය වෙළෙඳපොළ තුළ කෘෂි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන්හි ආකර්ෂණීයත්වය වැඩි කිරීමට පෞද්ගලික අංශය දිරිගැන්වීම සඳහා ඉලක්ක කර ඇත. ඉඩම් පරිපාලනය විධිමත් කිරීම සඳහා ද මෙහිදී අවධානය යොමුවී ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2017 ජූනි මාසයේ දී MCC ආයතනය විසින් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 7.4 ආධාර මුදලක් ලබාදුන් අතර ඊට අමතරව MCC ආයතනය ඉහත යෝජිත ව්‍යාපෘතීන්හි තාක්ෂණික ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.6 වෙන්කර තිබිණි.

නව අදහස දක්වන්න