තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා පැකැට්ටු අද සිට තැපෑලට | දිනමිණ


 

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා පැකැට්ටු අද සිට තැපෑලට

ස්වර්ණා විජේකෝන්

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා ඇතුළත් පැකැට්ටු අද ( 30) සිට තැපෑලට යොමු කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.30, 01,02 යන දින තුන තුළදීම තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා තැපෑලට යොමුකිරීම සිදුකරන අතර මේ තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා දිස්ත්‍රික් තේරිම් භාර ,නිලධාරීන් වෙත ලබාදීම තැපෑල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකෙරේ.

මහ මැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද විමසීම ජූලි මස 14, 15, 16 , 17 සහ 2‍0,21යන දිනවලදී අදියර තුනක් ලෙස සිදුකෙරේ. 14 ,15, 16,17 දිනවලදී තැපැල් ඡන්ද භාවිත කළ නොහැකි රාජ්‍ය සේවකයන්ටද ජුලි මස 20 සහ 21 යන දෙදින තුළදී සිය තැපැල් ඡන්දය භාවිත කළ හැකිවේ .

මෙවර තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ලක්ෂ හතකට අධික පිරිසක් සුදුසුකම් ලබා ඇත. තැපැල් ඡන්දය සඳහා යොමුකළ අයදුම්පත් අතරින් අයදුම්පත් හතළිස් හත්දහසකට වැඩි පිරිසක් ප්‍රතික්ෂේප විය. නිසි පරිදි අයදුම්පත සම්පූර්ණ නොකිරීම ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් හේතුවෙන් මේ අයදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප විය.

නව අදහස දක්වන්න