මරඳමඩු දේවස්ථානයේ මඩු මංගල්‍යයට එන බැතිමතුන්ට සීමාවක් | දිනමිණ


 

මරඳමඩු දේවස්ථානයේ මඩු මංගල්‍යයට එන බැතිමතුන්ට සීමාවක්

ඓතිහාසික මන්නාරම මරඳමඩු දේවස්ථානයේ මෙවර වාර්ෂික මඩු මංගල්‍යයට පැමිණෙන බැතිමතුන් සීමා කිරීමට කටයුතු කෙරේ.මංගල්‍ය දිනයන් හා මංගල්‍යයට සමගාමීව පැවැත්වෙන සියලු දේවමෙහෙයන්ටද ජනතාව සිමා කෙරෙන අතර ඊට අදාළව ආරක්ෂාව ලබාදීමටද මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ ආරක්ෂක අංශ විසින් පියවර ගෙන තිබේ.

කොරෝනා වයිරසයේ අවදානම හේතුවෙන් මංගල්‍යය දේව මෙහෙයන්ට සහභාගී වන බැතිමතුන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න අවශ්‍ය වේ.

චන්දිමා කරුණාරත්න

නව අදහස දක්වන්න