මූල්‍ය හා ලීසිං සමාගම්වල එරෙහි පැමිණිලි භාර ගැනීම අදින් අවසන් | දිනමිණ


 

මූල්‍ය හා ලීසිං සමාගම්වල එරෙහි පැමිණිලි භාර ගැනීම අදින් අවසන්

මූල්‍ය හා ලීසිං සමාගම්වල අක්‍රමිකතා සහ නීති විරෝධි ක්‍රියා සොයා බැලීමට පත්කළ කමිටුවට පැමිණිලි භාර ගැනීම අදින් අවසන් වන බව ද එම කමිටුව ප්‍රකාශ කළහ
 
මූල්‍ය හා ලීසිං සමාගම්වල අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 60 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇතැයි ඒ පිළිබඳ විමර්ශනයට පත් කළ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුව පවසයි.
එම කමිටුව සඳහන් කරන පරිදි ඉන් බහුතරයක් ඒක පුද්ගල පැමිණිලි ලෙස ලැබී ඇත
 
පොලී අනුපාත අක්‍රමිකතා නැවත අත්පත් කර ගැනීම් හා නීත්‍යානුකූල නොවන ලෙස ලීසිං හා මූල්‍ය සමාගම් පවත්වාගෙන යෑම සම්බන්ධයෙන් ඒ අතුරින් වැඩි පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබේ.
 පැමිණිලි භාර ගැනීම ආරම්භ වූයේ පසුගිය 23 වැනිදාය
 
සිය වාර්තාව හෙට මහ බැංකු අධිපතිවරයාට භාර දීමට පියවර ගන්නා බව මුල්‍ය හා ලීසිං සමාගම්වල අක්‍රමිකතා සහ නීති විරෝධි ක්‍රියා සොයා බැලීමට පත්කළ කමිටුව පැවසුවේ ය.
 
මහ බැංකුවේ අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් පත් කළ එම ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ජනාධිපති නීති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නීතිඥ හරිගුප්ත රෝහණධීර මහතා ය‍.

නව අදහස දක්වන්න