ජුලි 06 සිට VTA නැවත විවෘතයි | දිනමිණ


 

ජුලි 06 සිට VTA නැවත විවෘතයි

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සතු සියලුම වෘත්තීය පුහුණු ආයතන ජුලි මස 06 වනදා  සිට සිසුන් සඳහා නැවත විවෘත කිරීමට තීරණය කර ඇත
 
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ අකිල ධනුෂ්ක නාගහවත්ත මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියි.
 
මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු 0117270270 යන දුරකථන අංකයෙන් ලබාගත හැකිය.
 

නව අදහස දක්වන්න