ප්‍රංසයේ පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් හරිත පක්ෂයට සහ වාමාංශික හිතවත් පක්ෂවලට වැඩි වාසි | දිනමිණ


 

ප්‍රංසයේ පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් හරිත පක්ෂයට සහ වාමාංශික හිතවත් පක්ෂවලට වැඩි වාසි

ප්‍රංසයේ පළාත් පාලන මැතිවරණයක දී හරිත පක්ෂයට සහ ඔවුන්ගේ වාමාංශික හිතවත් පක්ෂවලට වැඩි වාසියක් තිබෙන බව වාර්තා වේ. ඔවුන් ලියොන්, ස්ට්‍රැස්බර්ග් සහ බෙසැන්කෝ වැනි නගරවල බලය අල්ලාගෙන ඇත.

ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රොන්ගේ මධ්‍යවාදී ලරෙම් පක්ෂයට ජාතික මට්ටමෙන් මෙන් ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන් බලයක් ගොඩනඟා ගැනීමට අපහසු අතර ඔහුගේ පක්ෂයට කිසිදු ප්‍රධාන නගරයක බලය දිනා ගැනීමට හැකි වී නොමැත. මාර්තු මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පළාත් පාලන මැතිවරණය කොරෝනා වයිරසය නිසා කල් දැමිණි.

නව අදහස දක්වන්න