බෙයිජිං අගනුවර වසා දමයි | දිනමිණ


 

බෙයිජිං අගනුවර වසා දමයි

චීනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් සුළු ප්‍රමාණයකින් යළිත් වැඩිවීම නිසා බෙයිජිං අගනුවර ලක්ෂ 4ක පිරිසකට බලපාන පරිදි බරපතළ ලෙස වසා දැමීමකට බලධාරීහු කටයුතු කර තිබේ. අගනුවර අසල හෙබෙයි ප්‍රාන්තයේ ඇන්සින් ප්‍රදේශයේ මේ තත්ත්වය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. ඇන්සින් ප්‍රදේශය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමා පාලනයට නතු කළ යුතුයැයි නිලධාරීහු පවසා තිබේ.

අත්‍යවශ්‍ය සේවකයන්ට පමණක් නිවාසවලින් එළියට ඒමට අවසර ලබාදී ඇති අතර අත්‍යවශ්‍ය දේ මිල දී ගැනීමට එක් නිවසකින් එක් අයකුට පමණක් දිනකට එක් වරක් සාප්පු යෑමට අවසර දී ඇත. නේවාසිකයන් නොවන කිසිවකුටත් ගොඩනැඟිලිවලට, ප්‍රජාව තුළට හෝ ගම්මානවලට ඇතුළු වීමට අවසර ලබා දී නැත. මේ නියමයන් උල්ලංඝනය කරන කවරකුට වුවත් පොලීසියෙන් දඬුවම් දෙන බව බලධාරීහු කියා ඇත.

බෙයිජිංවල පසුගිය කොරෝනා ව්‍යාපෘතියේදී මේ ප්‍රදේශයේ ආසාදිතයන් 18ක් සොයා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

 

නව අදහස දක්වන්න