මිලේනියම් චැලේන්ජ් ලැබෙන්නේ කෙසේ ද? කරන්නේ කුමක් ද? | දිනමිණ


 

මිලේනියම් චැලේන්ජ් ලැබෙන්නේ කෙසේ ද? කරන්නේ කුමක් ද?

මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් ආධාර මුදලින් ප්‍රවාහන පද්ධතියේ අංශ තුනක් සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් සකස්කොට තිබෙන අතර මාර්ග තදබදය කළමනාකරණය කිරීම හා ඒ හා සම්බන්ධ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම පළමු අංශය වේ. කොළඹ නගරය ඇතුළු තදාසන්න ප්‍රදේශයන්හි මංසන්ධි, මංමාවත්, සංඥා පද්ධති, ගුවන් පාලම්, ගුවන් මාර්ග, පදික මංතීරු හා වටරවුම් සංවර්ධනය ඊට ඇතුළත් වේ. 

මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් (Millennium Challenge Corporation) වෙතින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට නිර්දේශිත අමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 480 ක ආධාර මුදල සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබීම වැදගත් කටයුත්තකි. මෙම ආධාර මුදල ලබාගැනීම යම් ආකාරයකින් ප්‍රතික්ෂේප වුණි නම් ශ්‍රී ලංකාවට යළි කිසි දිනක එවන් සුවිශාල ආධාර මුදලක් නොලැබෙනු ඇත. මක්නිසාදයත්, ඒක පුද්ගල ආදායම අමෙරිකානු ඩොලර් 4000 ක් ඉක්මවන රටක්, අඩු ආදායම් ලබන රටවලට මිලේනියම් චැලේන්ජ් වැනි මූල්‍ය ආධාර ලබා නොදෙන බැවිනි. ලෝක බැංකු විගණන තක්සේරුවට අනුව ශ්‍රී ලංකාව ද 2019 වසරේ සිට ඒක පුද්ගල ආදායම අමෙරිකානු ඩොලර් 4000 ක් ඉක්මවන රටවල් අතරට වැටී ඇත. ඒ අනුව ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාව ද වැඩි ආදායම් ලබන රටක් වශයෙන් වර්ගීකරණය කර තිබෙන අතර විදේශීය මූල්‍ය සහනාධාර නොදිය යුතු රටක් බවට පිළිගෙන තිබේ.

එවැනි පසුබිමක ශ්‍රී ලංකාවට මිලේනියම් චැලේන්ජ් වෙතින් ලැබෙන සුවිශාල ආධාර මුදල ලබාගැනීමට අවස්ථාව උදාවීම භාග්‍යයකි. රටේ ආර්ථික සංවර්ධනය හා යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ වෙළෙඳ ප්‍රජාව, සිවිල් සමාජය හා විද්වත් කමිටු මඟින් සැකසූ යෝජිත වැඩසටහනක් සැලකිල්ලට ගනිමින් 2015 ‍වසරේ දී මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් ආයතනය වසර තුනක් පුරා දැඩි අධීක්ෂණයක යෙදී යෝජිත වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට හා ආර්ථික සංවර්ධනයට පිටිවහලක් වන්නේදැයි කළ විමසීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 2018 වසරේදී අමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 480 ක් ආධාර කිරීමට නිර්දේශ කර තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකාව තවදුරටත් දියුණු වෙමින් පවතින රටක් නොවන බවට 2019 වසරේ දී තක්සේරු කළ ද 2018 වසරේ දී මෙම ආධාරය ලබාදීමට තීරණය කළෙන් එය ලබාගැනීමට බාධාවක් නොවිණි. එහෙත් මින් ඉදිරියට යළි කිසිදු අවස්ථාවක විදේශ රටකින් ලංකාවට මූල්‍ය සහනාධාර ලබා නොදෙනු ඇත. ඒ අනුව බලන විට ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන අවසන් මූල්‍ය සහනාධාරය මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් වෙතින් ලැබෙන ආධාරය වනු ඇත.

මාර්ග නවීකරණය

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් වශයෙන් ලෝක බැංකුව විසින් නම් කෙරුණ ද රට අභ්‍යන්තරයේ ආර්ථික සංවර්ධන හා යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ ගැටලු රාශියක් තිබේ. එම ගැටලු අතරින් කඩිනම් විසඳුම් සෙවිය යුතු කාර්යයන් දෙකක් ලැබීමට නියමිත මිලේනියම් චැලේන්ජ් මූල්‍ය ආධාරයෙන් ඉටුකිරීමට නියමිතය.

ආධාර වශයෙන් ලැබෙන අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 480 ක මුදලින් කොළඹ නගරය හා තදාසන්න ප්‍රදේශයන්හි ප්‍රවාහන කටයුතු හා ඊට අදාළ සියලු අංශ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි ඉඩම් කළමනාකරණය යන ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය කිරීමට නියමිතය. වසර පහක කාලයක් තුළ එම ව්‍යාපෘති දෙක සංවර්ධනය කළ යුතු අතර ප්‍රවාහන පද්ධතිය ඇතුළු ඊට අදාළ අංශ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 350 ක් වෙන්කර තිබේ. ඉඩම් කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙළ වෙනුවෙන් අමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 67 ක් වෙන්කර තිබෙන අතර ‍ව්‍යාපෘති දෙකෙහි සැලසුම් කටයුතු සඳහා ඉතුරු මුදල් වෙන්කෙරෙනු ඇත.

ජනතාව හුරුවී සිටින නිසා කොළඹ නගරය හා තදාසන්න ප්‍රදේශත්, කොළඹ නගරයට පිවිසෙන මාර්ගයන්හි පවතින දුර්වලකම් නොපෙනෙන නමුත් ලොව දියුණු රටවල තිබෙන පොදු ප්‍රවාහන සේව­ායන් සමඟ සසඳා බැලුවහොත් අපේ රටේ පොදු ප්‍රවාහන පද්ධතිය පවතින්නේ ඉතා දුර්වල තත්ත්වයක බව පැහැදිලිව අවබෝධ වනු ඇත. අවුල්, වියවුල් සහිත ප්‍රවාහන පද්ධතිය හේතුවෙන් ජනතාවට විඳින්නට සිදුවන අපහසුතා මෙන්ම දුක්ගැහැට ද අපමණය. වසර තිහ හතළිහක කාලයකින් ප්‍රවාහන පද්ධතිය දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් වැඩි කැපවීමක් නොකළ බව පෙනෙන්නට තිබේ. සෑම රජයකින්ම අලුත් වාහන ආනයනය කළ තරමට මාර්ග සංවර්ධනය කර නැත.

මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් ආධාර මුදලින් ප්‍රවාහන පද්ධතියේ අංශ තුනක් සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් සකස්කොට තිබෙන අතර මාර්ග තදබදය කළමනාකරණය කිරීම හා ඒ හා සම්බන්ධ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම පළමු අංශය වේ. කොළඹ නගරය ඇතුළු තදාසන්න ප්‍රදේශයන්හි මංසන්ධි, මංමාවත්, සංඥා පද්ධති, ගුවන් පාලම්, ගුවන් මාර්ග, පදික මංතීරු හා වටරවුම් සංවර්ධනය ඊට ඇතුළත් වේ. අදාළ ප්‍රදේශ තුළ කිලෝමීටර් 250 ක පමණ මාර්ග පද්ධතියක් නවීන කළමනාකරණයට ලක්ව තදබදයකින් තොරව වැඩි වාහන ප්‍රමාණයක් ගමන් කළ හැකි පරිදි සංවර්ධනය වීමට නියමිතය. ඊට අමතරව පොදු ප්‍රවාහන සේවා සපයන බස් රථ වෙනුවෙන් වෙනම මංතීරුවක් සැකසෙන අතර පෞද්ගලික වාහන පරිහරණය කරන්නන් සඳහා ධාවන තීරුවක් පිළියෙල කිරීමට ද නියමිතය.

බස්වලට විනයක්

ප්‍රධාන මාවත් හරහා ගමන් ගන්නා මගීන් වෙනුවෙන් දැනට තිබෙන සුදු ඉරි වෙනුවට ගුවන් මගී පාලම් නිර්මාණය කිරීම එමඟින් රථවාහන ගමනාගමනයට සිදුවන බාධා හා මගීන්ට සිදුවන හදිසි අනතුරු වළක්වා ගැනීමට ද හැකිවනු ඇත. එක් එක් අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් ගමන් ගන්නා වාහන සඳහා වෙන වෙනම ධාවන තීරු වෙන්කර තිබීම ලොව දියුණු රටවල දැකිය හැකි අතර ලංකාවේ අධික වාහන තදබදයක් පවතින කොළඹ නගරය සහ ඊට ආසන්න නගරවල ද එම ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම රජයේ අපේක්ෂාවය. ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර වන කොළඹ නගරයට දිශා කීපයකින් ‍මාවත් රාශියක් විවෘතව පවතින අතර ඒ සෑම මාවතක්ම නවීකරණයට සැලසුම් යොදා ඇත. රථවාහන භාවිතය දවසින් දවස වැඩිවන අතර ඊට සාපේක්ෂව මංමාවත් සංවර්ධනය නොවීම හේතුවෙන් බහුල වශයෙන් අනතුරු සිදුවේ. කාලය අගනා සම්පතකි. එය කළමනාකරණය කරගැනීමෙන් ලබාගත හැකි ප්‍රතිලාභ බොහොමයකි. මාර්ග අවහිරය අප රටේ ජනතාවගේ වටිනා කාලය විනාශ කරන සාධකයක් වන අතර ඊට විසඳුම් ලබාදීම තුළින් ශ්‍රම බළකායෙන් නිසි ඵලය ලැබෙනු ඇත.

ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අංශය වන්නේ පොදු ප්‍රවාහන බස් රථ සේවාව නවීකරණය කිරීමය. ඒ යටතේ බස් රථ රියැදුරු හා කොන්දොස්තර මහත්වරුන්ගේ වෘත්තීය ගෞරවය හා හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමටත් වෘත්තීය පුහුණු වැඩමුළු මඟින් වෘත්තියේ ස්වභාවය හා ව්‍යුහය පිළිබඳ ඔවුනට අවබෝධයක් ලබාදීමටත් ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙළක් සැලසුම්කොට තිබේ. එමඟින් මගී ජනතාවට ‍ඔවුන්ගෙන් ලැබෙන සේවය ගුණාත්මක වර්ධනයක් සිදු වේ. එමෙන්ම දැනට පවතින විනය විරෝධී ක්‍රියා අවම වනු ඇත. මගී ජනතාවගේ ගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි හා තහවුරු වන පරිදි බස් රථ රියැදුරු හා කොන්දොස්තර මහත්වරුන් දියුණු විනයානුකූලභාවයකින් යුත් පුද්ගලයන් වශයෙන් පෝෂණය කිරීම ද මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත්ය. වර්තමාන පොදු ප්‍රවාහන සේවා තුළ කාන්තා පාර්ශ්වයට සිදුවන වාචික හා ශාරීරික හිංසන අති විශාලය. එවැනි දේ වැළැක්වීමට කටයුතු කිරීම බස් රථ රියැදුරු හා කොන්දොස්තර මහත්වරුන්ගේ වගකීමකි. එවැනි අවස්ථාවක නීත්‍යානුකූලව ගන්නා පියවර කුමක්ද යන්න ඔවුන්ට අවබෝධයක් නැත. එවන් අවස්ථාවක නීත්‍යානුකූලව ගත යුතු පියවර පිළිබඳ ඔවුන් දැනුවත් කිරීම ද වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහනට ඇතුළත් කොට තිබේ.

ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ තෙවන අංශය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ කොළඹ නගරයට ඇතුළුවන මෙන්ම පිටවන පොදු බස්රථ සේවය විධිමත් කිරීමටය. රජයේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය වන ලංගම බස් රථ සේවාව ඉතා දුර්වල මට්ටමක පවතින අතර එය රජයේ රැකියා උත්පාදනය පිණිස පවත්වාගෙන යන ආයතනයක් බවට පත්ව තිබේ. මගීන්ගේ ගමනාගමන කටයුතු වෙනුවෙන් ඉටුවිය යුතු සේවාව එම ආයතනයෙන් ඉටුනොවීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා අප්‍රසාදයක් ද පවතී. එය කාර්යක්ෂම ක්‍රමවත් සහ ජනතාවගේ විශ්වාසය දිනාගත් සේවාවක් බවට 'ලංගම' ආයතනය සංවර්ධනය කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ තවත් අරමුණකි.

පෞද්ගලික බස් රථ සේවාව ඊට හාත්පසින්ම වෙනස්ය. වැඩි ජනතාවක් බස් රථයට රොක්කිරීම ඔවුන්ගේ අරමුණ වන අතර මගීන්ගේ පහසුව හා ආරක්ෂාව කෙරෙහි ඔවුන් කිසිදු තැකීමක් නොදක්වති. මුදල් පසුපස පමණක් හඹා යන ඔවුන් අතින් නීති බහුලව කඩවේ. මෙම සේවාවන් දෙකෙහිම ධාවනය නිසි වෙලාවට සිදු නොවන අතර එයින් මගීන් දැඩි අපහසුතාවන්ට පත් වේ. එබැවින් නිසි වෙලාවට බස් රථ ධාවනය සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් හා අධික ලෙස මගීන් පැටවීම වැළැක්වීම සඳහා නිසි වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් කොට තිබේ. මෙම අංශ තුන සංවර්ධනය කොට මනා කළමනාකරණයකට ලක්කිරීම රටේ ජන ජීවිතයට මෙන්ම ආර්ථික වර්ධනයට ද රුකුලක් වනු ඇත.

මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය වීම මහා පරිමාණ හා කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර දියුණුවට සෘජුව බලපාන අතර නාගරික මෙන්ම ග්‍රාමීය නිෂ්පාදන වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කිරීමට පහසුවෙනු ඇත. ප්‍රවාහන පද්ධති දියුණු වීම තුළින් කොළඹට පමණක් සීමා වී තිබෙන ආයෝජන කලාප පිට පළාත්වල ද ව්‍යාප්ත කිරීමට දෙස් - ‍විදෙස් ආයෝජකයන් පෙළඹෙන අතර එමඟින් නව රැකියා උත්පාදනය බිහිවනු ඇත. කොළඹ වරායට හා ගුවන් තොටුපොළට පහසුවෙන් සහ කඩිනමින් ගමන් කිරීමට ඉඩකඩ සැලසීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනයක් අපේක්ෂා කළ හැකි අතර එමඟින් නව අපනයනකරුවන් හා නිෂ්පාදකයන් බිහිවනු ඇත. ජනතාවගේ එදිනෙදා කටයුතු සඳහා ප්‍රවාහන පද්ධති සංවර්ධනය ප්‍රයෝජන වනවා මෙන්ම ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ද පිටිවහලක් වේ.

මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් ආධාර යටතේ සිදුවන දෙවන සංවර්ධන කටයුත්ත වන ඉඩම් කළමනාකරණය යටතේ ලංකාවේ සියලු භූ දත්ත ක්‍රමවත්ව පරිගණකගතකර නවීන තාක්ෂණය යටතේ සුරක්ෂිත කිරීම සිදුවේ. රජයේ මෙන්ම පෞද්ගලික ඉඩම් හි භූගෝලීය පිහිටීම පරිගණකයට ඇතුළත් කිරීම මගින් පරිපාලන කටයුතු පහසුවෙන් හා නිවැරැදිව, නිරවුල්ව සිදුකිරීමටත් හැකියාව සැලසෙනු ඇත. ලංකාවේ භූමි ප්‍රදේශයෙන් 70% ක් පමණ රජය සතු ඉඩම් තිබෙන අතර ඒවා සිතියම්ගත කොට පරිපාලනයට පහසුවන පරිදි සකසාගත යුතුය. ඉඩම් තක්සේරු කිරීම් සම්බන්ධයෙන් තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ මීට වසර ගණනකට පෙර භාවිත කළ ක්‍රමවේදයකි. ඒ සඳහා අදාළ ආයතනවලට නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම හඳුන්වා දී විධිමත් තක්සේරු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට සැලසුම්කොට තිබේ. මෙමඟින් වටිනා ඉඩම් සම්බන්ධව සිදුවන වංචා හා දූෂණ හඳුනාගත හැකිවන අතර ඒවා අවම කිරීමට ද හැකිවනු ඇත.

වැරදි ප්‍රචාර

ඉඩම් කළමනාකරණ වැඩසටහන තුළින් රජයේ හා පෞද්ගලික ඉඩම්වල සිදු වී තිබෙන වංචා, දූෂණ හඳුනාගත හැකි වන අතර රජයේ ඉඩම් හා පෞද්ගලික ඉඩම් වෙන් වෙන්ව හඳුනා ගැනීමට ද හැකියාව ලැබේ. මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් යටතේ ලංකා‍ව සතු කිසිදු ඉඩමක් අමෙරිකානු රජයට හෝ වෙනත් කිසිදු ආයතනයකට පැවරීමක් හෝ විකිණීමක් සිදු නොවේ. සියලු ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අයිතිය ද ලංකා රජය සතුය. මිලේනියම් චැලේන්ජ් ආධාරය පිළිබඳ දේශපාලනඥයන්, ඇතැම් ජනමාධ්‍ය ආයතන හා අන්තර්ජාල ඔස්සේ අසත්‍ය මත ප්‍රචාරය වෙමින් පවතී. මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි අවබෝධයක් නොතිබීම හෝ පටු අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට උත්සාහ දැරීම එයට හේතුවන්නට පුළුවන. 

ශ්‍රී ලංකා රජය මඟින් දැනටමත් ආරම්භ කොට තිබෙන ඉඩම් කළමනාකරණ වැඩසටහන තුළින් ඉඩම් සිතියම්ගත කොට දත්ත සකස් කෙරෙමින් පවතී. එමඟින් ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ට තම ඉඩම් පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු ලබාගත හැකි අතර ඩිජිටල් ක්‍රමයට ඉඩම් ඔප්පු ලබාගැනීමේ හැකියාව ද ලැබේ. දිවයින පුරා පිහිටි ඉඩම් ලියාපදිංචි කාර්යාල වෙතින් මෙම පහසුකම් සපුරාගත හැකි වන අතර ඉඩම් ඔප්පු වංචනිකව සකසා ගැනීම ඉන් වළකිනවා මෙන්ම වංචනිකව සකසාගෙන තිබෙන ඉඩම් ඔප්පු හඳුනාගැනීමට ද හැකියාව ලැබේ. මෙම ක්‍රමය යටතේ ඉඩම්වල තොරතුරු කිසිවකුට හෝ විකෘති කිරීමට නොහැකිවන පරිදි සංරක්ෂණය වීම වැදගත් කටයුත්තකි. ආගමික ස්ථානවලට අයත් භූමි ප්‍රදේශ හා රක්ෂිත භූමි කිසිවකුට හෝ අත්පත්කර ගැනීමට මෙමඟින් අපහසු වන අතර රජය සතු ඉඩම් යම් ආකාරයකට කිසිවකු වංචා කර තිබේ නම් ඒවා හඳුනාගෙන නීතිමය පියවර ගැනීමට ද හැකියාව සැලසේ. මෙම වැඩසටහනට යම් යම් පුද්ගලයන් විවිධ අර්ථකතන දුන්න ද මෙමඟින් රටේ ඉඩම් සුරක්ෂිත වනවා මිස අවැඩක් නොවනු ඇත.

මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් වෙතින් අප රටට ලැබෙන අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 480 ක ආධාර මුදල නැවත ගෙවීමට සිදු නොවේ. එය අප රටේ ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කර ජන ජීවිතය හා ජනසතු දේපොළ සුරක්ෂා කිරීම පිණිස ලැබෙන මූල්‍ය පරිත්‍යාගයකි. වැඩි පොලියට ණය ලබාගෙන රටේ සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් වැය කළ ඉතිහාසයක් තිබූ ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාගයක් ලෙස මෙතරම් විශාල මුදලක් ලැබෙන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වනු ඇත. මෙම මුදල් ආධාරය යොදවන ආකාරය නිරතුරුවම නිරීක්ෂණය කරන මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් ආයතනයේ නිලධාරීන් මෙම මුදල් කිසි විටක වංචාවට හා නාස්තියට ඉඩ නොතබනු ඇත.

මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් ආයතනය මඟින් සිදුකරන මෙවැනි සමාජ සද්කාර සඳහා එක්සත් ජනපදයේ ජනතාව විසින් පරිත්‍යාග කරන මුදල් ප්‍රදානය කරන අතර එම පරිත්‍යාගවලට වැඩි වටිනාකමක් දී අවශ්‍ය කටයුතු නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම MCC ආයතනයේ කාර්යභාරය වේ. දුප්පත් හා දියුණුවෙමින් පවතින රටවල ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් පොහොසත් රටවල ජනතාව සිදුකරන මෙවැනි පරිත්‍යාග අගය කළ යුතුයි.

මිලේනියම් චැලේන්ජ් ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන ආධාර මුදල සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය හෝ භෞතික කිසිවක් ඔවුන් බලාපොරොත්තු නොවන අතර එය සද්භාවයෙන් සිදුකරන කටයුත්තක් ‍පමණි. එවැනි පරිත්‍යාගයක් වෙනුවෙන් බිල්ලන් මවමින් ජනතාව මුලාකිරීමට ඇතැමුන් ගන්නා උත්සාහයට රජය නිසි පිළිතුරු දිය යුතුය. මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ යම් වැරදි ආකල්පයක් ඇති වී තිබේ නම් සත්‍ය අවබෝධ කර දී එය නිවැරදි කිරීම රජය සතු වගකීමකි.

සටහන - නිශාන් මෙන්ඩිස්

නව අදහස දක්වන්න