කොළඹ නගරයේ අහඹු පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ | දිනමිණ

කොළඹ නගරයේ අහඹු පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ

කොළඹ නගරයේ වෙසෙන පුද්ගලයින් අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂණවලට යොමු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව කොළඹ මහ නගර සභාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීවරයා සඳහන් කරයි.

නව අදහස දක්වන්න