කල්පිටියේ ලූනු වගාවට නරක කලදසාවක් | දිනමිණ

කල්පිටියේ ලූනු වගාවට නරක කලදසාවක්

මිල පහත වැටීමේන් කල්පිටිය අර්ධද්විපයේ රතු ලූනු වගාකරුවන් තමන් වගාවට වැය කළ මුදල පවා උපයා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුව ඇති බව කියයි. මෙවර කල්පිටිය අර්ධද්විපයේ තලවිල, පුලච්චේන, දළුව, මාම්පුරිය, කන්දකුලිය, ඒත්තාල, පනිඅඩිය ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක අක්කර 6,000ක් පමණ රතු ලූනු වගා කර ඇති බව වගාකරුවෝ කියයි.

මෙම කාලය කල්පිටියේ රතු ලූනු අස්වැන්න නෙළන කාලය වන බවත් එසේ අස්වැන්න වෙළෙඳපොළට එමින් සිටියදී මේ වන විට කිලෝව රුපියල් 120 සිට 140 දක්වා පහත මිලකට වැටීමත් සමඟ තමන් වගාවට වැය කළ ලක්ෂ ගණනක් මුදල පියවා ගැනීමට පවා නොහැකි තත්ත්වයක් මතුව ඇති බව පවසයි.

කේ. ප්‍රියංකර කළුපහන

වනාතවිල්ලුව සමූහ

නව අදහස දක්වන්න