කොරෝනා ගැන අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදු කරන්නන්ට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග | දිනමිණ

කොරෝනා ගැන අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදු කරන්නන්ට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග

 
කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් හමුවී ඇති බවට අසත්‍ය ප්‍රචාර සිදු කරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩික්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව පොලිසිය පවසයි.
 

නව අදහස දක්වන්න