වැල්ලම්පිටියෙන් හෙරොයින් කිලෝ 23ක් අත්අඩංගුවට | දිනමිණ

වැල්ලම්පිටියෙන් හෙරොයින් කිලෝ 23ක් අත්අඩංගුවට

වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේ නිවසකින් හෙරොයින් කිලෝ 23 ක් සමග සැකකරුවෙක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. 
 

නව අදහස දක්වන්න