කල් ඉකුත්වී ඇති රියදුරු බලපත් හිමියන්ට මැතිවරණ කොමිසමෙන් දැනුම්දීමක් | දිනමිණ

කල් ඉකුත්වී ඇති රියදුරු බලපත් හිමියන්ට මැතිවරණ කොමිසමෙන් දැනුම්දීමක්

රියදුරු බලපත්‍රයේ කාලය ඉක්මවා ඇතත් අදාළ සහන කාලය ඉක්මවා නැත්නම් එය රියදුරු බලපත්‍රද ඡන්ද පොලේදී වලංගු අනන්‍යතා සහතික පත්‍රයක් ලෙස පිළිගන්නා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැනුම් දෙයි.

නව අදහස දක්වන්න