පෙරහරේ අලිඇතුන්ට ආහාර | දිනමිණ


 

පෙරහරේ අලිඇතුන්ට ආහාර

මහනුවර ඇසළ පෙරහරේ ගමන් ගන්නා අලි ඇතුන්ට ආහාර සඳහා පලතුරු වර්ග කිලෝග්‍රෑම් 4000කට අධික ප්‍රමාණයක් පරිත්‍යාග කරනු ලැබීය. මහනුවර වෙළෙඳ ව්‍යාපාරික නිමල් ආරියසේන මහතා ඇතුළු වෙළෙඳ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් දැනට අවුරුදු 15ක පමණ කාලයක සිට මෙම පරිත්‍යාගය සිදු කරනු ලබයි.

ඡායාරූපය: සුනිල් ගුණවර්ධන - කුණ්ඩසාලේ සමූහ

නව අදහස දක්වන්න